Sexuální výchovu děláme, i když ji neděláme

 

Sexuální výchova často dívkám a ženám podsouvá zodpovědnost za reprodukční zdraví a prevenci pohlavních chorob, zatímco o klucích se buď mlčí, nebo se vystačí s tím, že „kluci jsou kluci“ a nemusí v zásadě ničemu moc rozumět, chápat druhé nebo se nějak zásadně podřizovat.

Lucie Jarkovská

 

Lucie Jarkovská je socioložka, působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Zabývá se otázkami genderu a sexuality ve vzdělávání a výchově. Je lektorkou genderově citlivého vzdělávání a sexuální výchovy. Genderový výzkum a feminismus popularizuje stand-upem v Duu docentky. Vedle odborných článků v zahraničních i českých časopisech a knih jako Gender před tabulí nebo Etnická rozmanitost ve škole je také autorkou článků pro média (a2larm.cz, Heroine).

Jako socioložka jsem se zabývala genderovými nerovnostmi ve výchově a vzdělávání, to mě dovedlo k sexuální výchově. Ta často dívkám a ženám podsouvá zodpovědnost za reprodukční zdraví a prevenci pohlavních chorob, zatímco o klucích se buď mlčí, nebo se vystačí s tím, že „kluci jsou kluci“ a nemusí v zásadě ničemu moc rozumět, chápat druhé nebo se nějak zásadně podřizovat.

ČLÁNKY A ROZHOVORY